Sportovní centra mládeže - SCM a sportovní střediska – SpS

05.09.2013 13:40

Sportovní centra mládeže - SCM a sportovní střediska – SpS 

jsou financovaná z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, popř. vlastními zdroji Českého svazu moderního pětiboje.

     Posláním tréninkových center v moderním pětiboji je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní přípravy talentovaných sportovců ve věku 9-21 let (ve výjimečných případech mohou být do mládežnického systému zařazeni sportovci až do 23 let).

Úkolem sportovních center a středisek je vybrat, podle stanovených kritérií, skupinu perspektivních sportovců ve věku od 9 do 21 let, kteří mají předpoklady být konkurenceschopní na mezinárodní úrovni. Vytvořit této skupině ekonomicko-organizační podmínky pro zabezpečení sportovní přípravy, a to nad rámec jejich zajištění ve sportovním oddíle či klubu. Diferencovat podporu s přihlédnutím k míře jejich předpokladů a sportovním výsledkům.

 

    A co to  vlastně znamená pro děti z naší tréninkvé skupiny?

Když v pětibojařských závodech dosáhne:

chlapec kategorie U15 2900 bodů          dívka kategorie U15 3000 bodů

splní základní vstupní limit pro  zařazení do sportovního střediska, kam je zařazen na následující pololetí.

Závodník v TJ Dukla v období, kdy je zařazen do sportovního střediska nehradí startovné na pětibojařských závodech (hradí je oddíl), je mírně materiálně zvýhodněn a je ekonomickým přínosem pro oddíl.

—————

Zpět