Příspěvky oddílu moderního pětiboje a příspěvek za pronájem šermířského materiálu

10.09.2013 20:20

Příspěvky oddílu moderního pětiboje pro rok 2013 činí 8.000,-Kč. Platbu 4.000,-Kč za 2. pololetí 2013 je nutné uhradit nejpozději do 15.10.2013 na účet TJ Dukla Praha vedený u Komerční banky, číslo účtu 18339061/0100, variabilní symbol 24. Do zprávy pro příjemce napište jméno, příjmení a datum narození závodníka. Kopii dokladu o platbě doneste trenérovi, nebo zašlete mailem.

Členové oddílu, kterým byla oddílem zapůjčena šermířská výstroj platí jednorázový příspěvek 1.000,- /rok se splatností k 1.10.2013. Číslo účtu je stejné, var. symbol je 24111 a ke jménu dítěte, kterému byla výstroj zapůjčena, přidat poznámku "příspěvek na materiál".

—————

Zpět